Kort info
Inlägg

• Skellefteå Älvdal omfattar hela Skellefteå kommun, hela Malå kommun och hela Norsjö kommun • Vi lägger ut information här och på vår facebook sida • Ansökan om projektstöd sker med hjälp av e-legitimation via Jordbruksverket • Monica Marklund är … Läs mer

Protokoll (öppnas i PDF)
Sida

Föreningsstämmor protokoll, föreningsstämman 20180313 Årsbokslut 2017 protokoll föreningsstämma 20170522 Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2016 protokoll föreningsstämma 160425 Protokoll fört vid bildandet av Skellefteå Älvdal ideell förening 2015-09-29

Kontakt
Sida

Skellefteå Älvdal Åbyn 410, 934 97 Byske Monica Marklund Verksamhetsledare Mobil: 070-574 73 57 e-post: monica[@]skellefteaalvdal.se Dorina Larsson Administrativt stöd Mobil: 070-214 31 33 e-post: dorina[@]skellefteaalvdal.se

Leader
Sida

Vad är leadermetoden? Leader är en metod för att utveckla landsbygden ​Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer … Läs mer

Stadgar för Skellefteå Älvdal ideell förening
Sida

§ 1 Föreningens firma Föreningens firma är Skellefteå Älvdal ideell förening. § 2 Föreningens ändamål Föreningen har ett allmännyttigt ändamål genom att skapa förutsättningar för positiv utveckling av landsbygden inom ramen för Skellefteå Älvdal 2015-2024. Föreningen kan under perioden 2015-2024 … Läs mer

Styrelse/LAG
Sida

LAG betyder Local Action Group. LAG är det beslutande organet för att bedöma inkommande ansökningar. LAG utgörs av 11 personer, sju personer från ideella organisationer och näringslivet samt fyra personer från kommunerna. Ledamöterna till LAG väljs på den ideella föreningens … Läs mer

Om Skellefteå Älvdal
Sida

Leaderområdet Skellefteå Älvdal verkar inom Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Föreningen kommer att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som bygger på partnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor. Skellefteå Älvdal arbetar med två fonder. Regionalfonden och Landsbygdsfonden. Välkommen … Läs mer