Mjödvattnet. Foto Fredrik Larsson
Förundersökning till skapande av Älvstigen
Inlägg

Foto: Fredrik Larsson (mjodvattnet.se) Syftet med projektet är att ta fram en förstudie om hur man skapar förutsättningar för att tillgodose behovet av god utsikt och framkomlighet i närheten av älven och vid älvstranden. Den ska också utreda skapandet av … Läs mer

växthus i Burträsk
Edelviks kulturträdgård
Inlägg

Foto: Edelvik Syftet med projektet är att bygga ett hållbart och tillgängligt besöksmål i Burträsk och att där kunna erbjuda arbetslösa, sjukskrivna och nyanlända en plats och verksamhet för praktik och arbetsträning. Målet med projektet är att anlägga en trädgård … Läs mer

logga företagarna
Jobb och företagsutveckling inom Skellefteå Älvdal
Inlägg

Syftet med projektet är att inspirera lokala ungdomar, arbetssökanden och andra till att i samarbete med ortens företag och skaffa sig behovsanpassad utbildning för anställning i lokala företag. Syftet är också att inspirera och utbilda lokala företag så att man … Läs mer

Palbrygga_kagehamn
Utveckling av Kåge Båtklubbs småbåtshamn
Inlägg

Att tillgänglighetsanpassa, muddra, tillgodose behovet av båtplatser och att bygga en miljöanpassad tankanläggning i Kåge småbåtshamn. Allt för att öka tillgängligheten, utveckla hamnen och öka antalet besökare Projektnamn: Utveckling av Kåge Båtklubbs småbåtshamn Projektägare: Kåge Båtklubb Fond: Landsbygdsfond Insatsområde: 1 – … Läs mer

kvinna som utöver yoga
Yoga för omsorg och hälsa
Inlägg

Förstudien ska kartlägga behovet och undersöka förutsättningarna för att utarbeta ett pedagogiskt material och koncept för omsorgspersonal att kunna leda yoga anpassad för kunder och brukare inom omsorg med mål att öka brukarna och kundernas välbefinnande, hälsa och livskvalitet samt … Läs mer

Vatten Skellefteå Älvdal
Skellefteå Älvdals driftprojekt
Inlägg

Syftet med projektet är att utifrån godkänd utvecklingsstrategi jobba med lokal ledd utveckling inom Leaderområde Skellefteå Älvdal. Målet med projektet är att mobilisera och informera målgrupper, bedöma och besluta projektansökningar samt följa upp och utvärdera enskilda projekt och verksamheter i … Läs mer

Ladda ner
Sida

Ladda ner blanketter och logotyper Blankett utbetalning Ansökan om utbetalning av LAG stöd Samlat dokumentarkiv Blanketter Lokalt ledd utveckling Att ansöka om utbetalning När du ansöker om utbetalning ska du redovisa dina utgifter och skicka in underlag enligt ditt beslut … Läs mer

Utvecklingsstrategi
Sida

Lokal utvecklingsstrategi Skellefteå Älvdal Här kan du läsa den lokala utvecklingsstrategin för Skellefteå Älvdal. Den finns även i en kortversion. Lokala utvecklingsstrategin för Skellefteå Älvdal i pdf (fullständig version)Strategidokument Skellefteå Älvdal version 2 2017-09-14 Kortversion av utvecklingsstrategininfoblad_utvecklingsstrategi_kortversion Sammanfattning av strateginSkellefteå … Läs mer