logga sv
Grund för att skapa en social mötesplats i Jörn
Inlägg

Syftet med projektet är att förstudien ska leda till att det finns underlag för att skapa en kulturell mötesplats i Jörn. Målet med projektet är att utreda förutsättningar, möjligheter, intressen och idéer för skapande av en aktiv social och fysisk … Läs mer

NFCSKE_logo
NyföretagarCentrum & Entreprenörskap på landsbygder
Inlägg

Syftet med projektet är att utveckla metoder och initiera processer som främjar och inspirerar till ett ökat nyföretagande på landsbygden, och på det sättet bidrar till en hållbar lokal tillväxt och utveckling. Målet med projektet är att genomföra informationsträffar, kurser, … Läs mer

logga kallvikens båthamn
Kallvikens båthamn
Inlägg

Syftet med projektet är att dokumentera alla aspekter för en restaurering av området samt vilka åtgärder och kostnader som krävs för att genomföra arbetet för utveckling av området till en attraktiv småbåtshamn. Målet med projektet är att ha underlag för … Läs mer

ostar från kalvträsk
Lokalanpassning ysteri
Inlägg

Syftet med projektet är att utveckla osttillverkning i Kalvträsk och att skapa arbetstillfällen för bygdens utveckling som besöksmål och även möjliggöra att verka och bo i bygden. Målet med projektet är att iordningställa lokalanpassade godkända livsmedelslokaler med utrustning för ostproduktion. … Läs mer

kvinna som tecknar
Hubb för bildberättande i Kvarnbyn
Inlägg

Syftet med projektet är att etablera en hubb för bildberättande och illustration i Kvarnbyn. Målet med projektet är att etablera en verkstadslokal. Att genomföra workshops och ta fram samt genomföra ett mentorsprogram. Projektet består i projektledning och projektkoordinering. Byggnation av … Läs mer

kalender bastuträsk
Bilden av Bastuträsk-förstudie
Inlägg

Syftet med projektet är att visa upp ”Bilden av Bastuträsk” ur många olika synvinklar och aspekter. Målet med projektet är att i en förstudie ta reda på vad Bastuträskborna tänker om sig själva, samhället och framtiden samt utreda möjligheterna till … Läs mer

grillplats vid Norsjö badstrand
Mervärde Norsjö
Inlägg

Syftet med projektet är att ta fram en finansieringsmodell för en hållbar lokal utveckling inom Norsjö kommun. Målet med projektet är att flertalet företag har skrivit avtal, att ett antal utvecklingsprojekt har påbörjats, att man är etablerad på sociala medier … Läs mer

tallskog
Ridleder och rastplatser – förstudie
Inlägg

Syftet med projektet är en förstudie som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet kring att skapa ridleder och rastplatser inom Skellefteå kommun. Målet med projektet är att ta fram underlag på sträckning av en första ridled med rastplatser, … Läs mer

Logotype Gold of Lapland
Mervärde Malå
Inlägg

Syftet med projektet är att genom samverkan ta fram en ny finansieringsmodell som ska driva och skapa hållbar utveckling inom i första hand Malå kommun. Målet med projektet är att minst 30 företag ska ha skrivit avtal med Mervärde Malå, … Läs mer