Kontakta Skellefteå Älvdal. Bild på en äldre telefon som finns på en bänk.
Kontakt
Sida

Kontakta Skellefteå Älvdal Åbyn 410, 934 97 Byske Monica MarklundVerksamhetsledareMobil: 070-574 73 57e-post: monica[@]skellefteaalvdal.se

Beslutade projekt
Sida

Här visas de projekt som Skellefteå Älvdal prioriterat och  Jordbruksverket beslutat. 

Ansök om projektmedel
Sida

Skellefteå Älvdal har prioriterat upp alla projektmedel. De projekt som blivit beviljade under projektperioden har slutredovisats eller håller på att slutredovisa. Ansökningar Leader Skellefteå Älvdal 2023-2027 En ny hemsida för Leader Skellefteå Älvdal 2023-2027 är lanserad. Besök https://leaderskellefteaalvdal.se/ för information … Läs mer

Leader
Sida

Vad är leadermetoden? Leader är en metod för att utveckla landsbygden ​Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer … Läs mer

Stadgar för Skellefteå Älvdal ideell förening
Sida

§ 1 Föreningens firma Föreningens firma är Skellefteå Älvdal ideell förening. § 2 Föreningens ändamål Föreningen har ett allmännyttigt ändamål genom att skapa förutsättningar för positiv utveckling av landsbygden inom ramen för Skellefteå Älvdal 2015-2024. Föreningen kan under perioden 2015-2024 … Läs mer

Om Skellefteå Älvdal
Sida

Verksamhetsområde Malå, Norsjö och Skellefteå Leaderområdet Skellefteå Älvdal verkar inom Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Föreningen kommer att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som bygger på partnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor. Skellefteå Älvdal arbetar med två … Läs mer