Nästa stoppdatum ansökningar
Inlägg

Den 30 november 2019 är nästa stoppdatum för inlämnande av ansökningar. Vi rekommenderar att du kontaktar Verksamhetsledaren innan du gör en ansökan på Jordbruksverkets hemsida. Verksamhetsledaren fungerar som bollplank och lotsar er genom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag … Läs mer

Projektskola
Inlägg

Information om hur man ansöker om projektstöd och hur du arbetar i projekt. Den senaste projektskolan i Norra Bergfors, på Old is New var välbesökt. Nästa projektskola är den 11 november klockan 18.00. Vi återkommer med plats. Projektskolan är en … Läs mer

Kulturmötesplats Sara Lidman
Inlägg

Syftet med projektet är att göra Sara Lidmans litterära landskap tillgängligt för alla intresserade och ännu inte väckta och skapa en arena för kulturarrangemang. Målet med projektet är att skapa en kulturmötesplats med en permanent utställning om Sara Lidman i … Läs mer

Förstudie ny stallbyggnad till Norsjö Ridklubb
Inlägg

Syftet med projektet är att bidra till att möjliggöra för ett större antal personer att utöva sitt intresse och till att öka attraktivitet för kommunen och på så sätt bidra till en positiv utveckling. Målet med projektet är ett klart … Läs mer

Plantskola för framtida innovatörer
Inlägg

Syftet med projektet är att testa och utveckla ett nytt koncept för att öka teknikintresset och innovationsförmågan bland unga personer boende på landsbygden. Elever ska få utveckla och testa egna idéer i samverkan med näringslivet. Målet med projektet är att … Läs mer

EMPOWER SKELLEFTEÅ
Inlägg

Syftet med projektet är att främja och utveckla ungdomars entreprenöriella kompetenser/förmågor, såsom att ta initiativ, ha drivkraft att omsätta idéer i handling, lära sig lösa problem, planera sitt arbete och samarbeta med andra. Målet med projektet är att skapa mötesplatser … Läs mer

Norsjöbygdens Företagsarena – WinWin
Inlägg

Syftet med projektet är att göra Norsjö kommun ännu attraktivare genom att visa på de jobbmöjligheter som finns och stödja samverkan mellan näringsliv och föreningsliv genom att utveckla nya innovativa former av samarbeten mellan föreningar och främst lokala handeln. Målet … Läs mer

Nya prioriterade projekt
Inlägg

På senaste mötet i Skråmträsk prioriterade Styrelsen (LAG) i Skellefteå Älvdal två nya projekt, till en summa av 2 198 070 kr. Bygga på LandsbygdenProjektägare: Skellefteå Byautvecklingsråd. Man ska ta fram ett fungerande koncept för byggande på landsbygden, ett “paket” … Läs mer

Grund för att skapa en social mötesplats i Jörn
Inlägg

Syftet med projektet är att förstudien ska leda till att det finns underlag för att skapa en kulturell mötesplats i Jörn. Målet med projektet är att utreda förutsättningar, möjligheter, intressen och idéer för skapande av en aktiv social och fysisk … Läs mer

NyföretagarCentrum & Entreprenörskap på landsbygder
Inlägg

Syftet med projektet är att utveckla metoder och initiera processer som främjar och inspirerar till ett ökat nyföretagande på landsbygden, och på det sättet bidrar till en hållbar lokal tillväxt och utveckling. Målet med projektet är att genomföra informationsträffar, kurser, … Läs mer