Förundersökning till skapande av Älvstigen

Foto: Fredrik Larsson (mjodvattnet.se)

Syftet med projektet är att ta fram en förstudie om hur man skapar förutsättningar för att tillgodose behovet av god utsikt och framkomlighet i närheten av älven och vid älvstranden. Den ska också utreda skapandet av en ännu bättre boendemiljö, grund för friluftsliv och fiske.

Målet med projektet är att ta fram underlag för att skapa en led efter älven för fiske, rekreation, motion och friluftsliv.

Projektnamn: Förundersökning till skapande av Älvstigen

Projektägare: Mjödvattnets Byaförening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 1, Stärkt och utvecklat utbud av aktiviteter som ger möjligheter till en aktiv fritid

Beviljat projektstöd: Totalt 57 600 kr.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 38 592 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 19 008 kr