Förstudie – Norsjöbygdens Företagsarena

Syftet med projektet är förstudien som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet kring näringslivsutveckling.

Målet med projektet är att hitta den bästa vägen för att arbeta med företagsutveckling i samarbete med olika aktörer och att arbeta fram förslag till innovativa åtgärder som stärker och stimulerar företagsanda.

Projektet består i möten med styrelsen, fördela arbetsuppgifter initierande möten med samarbetspartner, fastställa mötesplan, rutiner och administration. Att skapa ökad kännedom och nya möjligheter, integration i näringslivet, utveckla samarbete med skola och näringsliv, generationsväxling och ägarskifte samt redovisning och efterarbete.

Projektnamn: Förstudie – Norsjöbygdens Företagsarena

Projektägare: Norsjöbygdens Företag

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: 3. Fler arbetstillfällen, mer entreprenörskap och en bra miljö.

Beviljat projektstöd: Totalt 100 000 kr.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 67 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 000 kr