Byske Hembygdsgård

Ett projekt som utvecklar hembygdsområdet i Byske Syftet med projektet är att utveckla och tillgängliggöra hembygdsområdet i Byske. Målet med projektet är att flytta och bygga om en bagarstuga. Verksamheten tillgängliggörs genom handikappanpassad toalett och ramp. Kurser i bakning anordnas. … Läs mer

Rågmjölsvägen

Ett projekt för besökare och invånare i Norsjö och Malå kommun. Syftet med projektet är att tillgängliggöra vandringsleden ”Rågmjölsvägen” för besökare och invånare i Norsjö och Malå kommun. Målet med projektet är att ge en rekreationsmiljö i naturen genom att … Läs mer

Vårtid

Ett projekt för och med ungdomar och unga vuxna Syftet med projektet är att skapa en kulturverksamhet för ungdomar och unga vuxna. Deltagarna ges möjlighet att utvecklas musikaliskt- och sceniskt samt få erfarenheter av allt runtomkring en konsert. Målet med … Läs mer

Båtturtrafik på Burträsket

Ett projekt som stärker Burträsk attraktivitet Syftet med projektet är att stärka Burträsk attraktivitet. Västerbottens längsta sandstrand Långnäset ska tillgängliggöras till gagn för boende, turistföretag och besökare. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för båtturtrafik på Burträsket. En flytbrygga … Läs mer

Innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygd

Ett projekt som skapar förutsättningar för en ny rälsbusslinje Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar för en ny rälsbusslinje mellan Jörn-Bastuträsk, Skellefteå, Bergsbyn, Skelleftehamn. Projektet ska även arbeta med attitydfrågor och påverkansarbete för att skapa förutsättningar för rälsbusslinjen. Målet … Läs mer

Laven 2.0

Ett projekt i Malå med Laven som utgångspunkt Syftet med projektet är att stärka bygdens attraktivitet med den unika Laven som utgångspunkt. Målet med projektet är att upprusta den digitala miljön i och kring byggnaden Laven. Nya användningsområden identifieras och … Läs mer

Fiskedestination Norsjö

Ett projekt som synliggör fisket i Norsjö kommun Syftet med projektet är att främja samarbete som tillgängliggör och synliggör fisket i Norsjö kommun. Målet med projektet är att inventera och kartlägga fisket i Norsjö kommun. Ett fysiskt och digitalt fiskecenter … Läs mer

Kulturbryggan

Ett projekt inom Skellefteå Älvdal som möjliggör kulturaktiviteter. Projektets syfte är att vara en integrerad kulturverksamhet för nyetablerade som väletablerade ungdomar- och unga vuxna inom Skellefteå Älvdal. Deltagare ska ges möjlighet till olika kulturaktiviteter. Målet med projektet är att öka … Läs mer

Bondekultur i en digital värld

Utveckling av gården Rismyrliden. Syftet med projektet är att öka och bevara intresset för gammal bondekultur samt förbättravärdskap och tillgänglighet för de som besöker gården Rismyrliden. Målet med projektet är att med hjälp av digitala verktyg nå ut till nya … Läs mer