NyföretagarCentrum – Affärsutveckling och möjligheter på landsbygden

  • personal nyföretagarcentrum önskar god jul
  • logotype Nyföretagarcentrum
  • personal nyföretagarcentrum

Syftet med projektet är att utveckla företagande på landsbygden i Skellefteå kommun.

Målet med projektet är att genom möten och workshops ge stöd till företagare på flera orter
inom Skellefteå kommun. Företag skapar tillväxt genom att anställa, utöka sitt utbud eller
hitta finansiärer.

Projektet består i projektledning, marknadsföring, milersättning resor, workshops och träffar.

Projektnamn: NyföretagarCentrum – Affärsutveckling och möjligheter på landsbygden

Projektägare:  Jobs & Society Nyföretagarcentrum i Skellefteå

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 3: Bidra till stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster.

Beviljat projektstöd: Totalt 557 250 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 373 358 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 183 892 kr