Föreningsstämmor 2023

Skellefteå Älvdal och Leader Skellefteå Älvdal genomför två föreningsstämmor. 27 april klockan 17.30 föreningsstämma i Skellefteå Älvdal ideell förening. Verksamheten omfattas av programperiod 2014–2022. 27 april klockan 18.30 föreningsstämma för Leader Skellefteå Älvdal ideell förening 2023–2027 Föreningsstämmorna genomförs digitalt via … Läs mer

Nästa programperiod

Leader Skellefteå Älvdal 2023-2027 Här hittar du information om nästa programperiod. Leader Skellefteå Älvdals strategi är prioriterad och den nationella budgeten för 2023-2027 har fördelats till 40 leaderområden! Budgeten har fördelats utifrån leaderområdets yta, antal invånare, poängsättning av strategin samt … Läs mer

Slutrapportera

Ansökan om slututbetalning måste ha inkommit innan slutdatum för projektet har passerat. Om du inte hinner slutredovisa projektet i tid måste du ansöka om förlängning innan projektets slutdatum har passerat.De sista 20 % av projektstödet utbetalas inte förrän slutrapporten är godkänd. Mer … Läs mer

Byske Hembygdsgård

Ett projekt som utvecklar hembygdsområdet i Byske Syftet med projektet är att utveckla och tillgängliggöra hembygdsområdet i Byske. Målet med projektet är att flytta och bygga om en bagarstuga. Verksamheten tillgängliggörs genom handikappanpassad toalett och ramp. Kurser i bakning anordnas. … Läs mer

Rågmjölsvägen

Ett projekt för besökare och invånare i Norsjö och Malå kommun. Syftet med projektet är att tillgängliggöra vandringsleden ”Rågmjölsvägen” för besökare och invånare i Norsjö och Malå kommun. Målet med projektet är att ge en rekreationsmiljö i naturen genom att … Läs mer

Vårtid

Ett projekt för och med ungdomar och unga vuxna Syftet med projektet är att skapa en kulturverksamhet för ungdomar och unga vuxna. Deltagarna ges möjlighet att utvecklas musikaliskt- och sceniskt samt få erfarenheter av allt runtomkring en konsert. Målet med … Läs mer

Båtturtrafik på Burträsket

Ett projekt som stärker Burträsk attraktivitet Syftet med projektet är att stärka Burträsk attraktivitet. Västerbottens längsta sandstrand Långnäset ska tillgängliggöras till gagn för boende, turistföretag och besökare. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för båtturtrafik på Burträsket. En flytbrygga … Läs mer