Bondekultur i en digital värld

Syftet med projektet är att öka och bevara intresset för gammal bondekultur samt förbättra
värdskap och tillgänglighet för de som besöker gården Rismyrliden.

Målet med projektet är att med hjälp av digitala verktyg nå ut till nya besöksgrupper.
Kunskap och historia om bondekultur ska förmedlas genom guideverksamhet och
hemsida/Facebook.

Projektet består i utgifter för personal, resekostnader, lunchkostnader, inköp av
multimediautrustning samt köp av tjänst produktion till audioguide.

Projektnamn: Bondekultur i en digital värld

Projektägare:  Rismyrlidens vänner

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 1: Insatser för att få ett bättre värdskap för att möta människor som kommer till område.

Beviljat projektstöd: Totalt 234 047 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 156 811 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 77 236 kr