Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka

Nästa programperiod

Leader Skellefteå Älvdal 2023-2027 Här hittar du information om nästa programperiod. Leader Skellefteå Älvdals strategi är prioriterad och den nationella budgeten för 2023-2027 har fördelats till 40 leaderområden! Budgeten har fördelats utifrån leaderområdets yta, antal invånare, poängsättning av strategin samt … Läs mer

0
Slutrapportera

Ansökan om slututbetalning måste ha inkommit innan slutdatum för projektet har passerat. Om du inte hinner slutredovisa projektet i tid måste du ansöka om förlängning innan projektets slutdatum har passerat.De sista 20 % av projektstödet utbetalas inte förrän slutrapporten är godkänd. Mer … Läs mer

0