Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka

Bilden av Bastuträsk-förstudie

Syftet med projektet är att visa upp “Bilden av Bastuträsk” ur många olika synvinklar och aspekter. Målet med projektet är att i en förstudie ta reda på vad Bastuträskborna tänker om sig själva, samhället och framtiden samt utreda möjligheterna till … Läs mer

Nya prioriterade projekt

Miljoner till projekt inom Skellefteå ÄlvdalPå senaste mötet prioriterade Styrelsen (LAG) i Skellefteå Älvdal fem projekt, till en summa av ca. 5 200 000 kr. Kulturmötesplats Sara Lidman Projektägare: Missenträsk bygdegårdsföreningI projektet planerar man att skapa en kulturmötesplats och utställning … Läs mer

Mervärde Norsjö

Syftet med projektet är att ta fram en finansieringsmodell för en hållbar lokal utveckling inom Norsjö kommun. Målet med projektet är att flertalet företag har skrivit avtal, att ett antal utvecklingsprojekt har påbörjats, att man är etablerad på sociala medier … Läs mer

Projektskolor 2019

Information om hur man ansöker om projektstöd och hur du arbetar i projekt. Vi arrangerar projektskolor vid fyra tillfällen under 2019. Projektskolan är en träff för er som är intresserade av hur man söker och driver projekt inom Skellefteå Älvdal … Läs mer