Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka

Nästa stoppdatum ansökningar

Den 30 november 2019 är nästa stoppdatum för inlämnande av ansökningar. Vi rekommenderar att du kontaktar Verksamhetsledaren innan du gör en ansökan på Jordbruksverkets hemsida. Verksamhetsledaren fungerar som bollplank och lotsar er genom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag … Läs mer

Projektskola i Norsjö

Information om hur man ansöker om projektstöd och hur du arbetar i projekt. Välkommen till årets sista projektskola. 11 november klockan 18.00-20.00. Klippgrändens fik, Storgatan 59 i Norsjö Projektskolan är en träff för er som är intresserade av hur man … Läs mer

Bygga på landsbygden

Syftet med projektet är att öka möjligheterna att bygga bostäder i olika former på landsbygden för att öka invånarantalet i våra kommuner och på så sätt öka och bevara service och infrastruktur. Målet med projektet är att utreda möjliga finansieringar … Läs mer