Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka

Projektskola

Information om hur man ansöker om projektstöd och hur du arbetar i projekt. Den senaste projektskolan i Norra Bergfors, på Old is New var välbesökt. Nästa projektskola är den 11 november klockan 18.00. Vi återkommer med plats. Projektskolan är en … Läs mer

Nästa stoppdatum ansökningar

Den 30 november 2019 är nästa stoppdatum för inlämnande av ansökningar. Vi rekommenderar att du kontaktar Verksamhetsledaren innan du gör en ansökan på Jordbruksverkets hemsida. Verksamhetsledaren fungerar som bollplank och lotsar er genom ansökningsprocessen och hjälper er att ta fram rätt underlag … Läs mer

Kulturmötesplats Sara Lidman

Syftet med projektet är att göra Sara Lidmans litterära landskap tillgängligt för alla intresserade och ännu inte väckta och skapa en arena för kulturarrangemang. Målet med projektet är att skapa en kulturmötesplats med en permanent utställning om Sara Lidman i … Läs mer