Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka

Stoppdatum ansökningar 2018

Skellefteå Älvdals LAG har beslutat att ha fyra beslutsmöten. I samband med beslutsmöten läggs stoppdatum för inlämnande av ansökningar. Stoppdatum för inlämnande av ansökningar. 2018: 31 mars 30 juni 30 september 31 december