Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka

Byggkoncept för landsbygden

Syftet med projektet är att få till ett ökat byggande på landsbygden och att genom det öka invånarantalet och därigenom även öka och bevara service/infrastruktur. Projektet ska leda till en attraktiv landsbygd med utökade boendemöjligheter. Målet med projektet är att … Läs mer

Agility för en aktiv fritid på landsbygden

Syftet med projektet är att skapa en aktiv fritid genom att få igång en större agilityverksamhet i landsbygdskommunen Malå. Agility är en sport för alla men riktar sig till ungdomar och främst tjejer. För att bevara kvalitén på utrustningen behövs … Läs mer

Välkommen till Projektskola!

En träff för projektägare/projektledare som har fått sitt projekt prioriterat av Skellefteå Älvdal. Du kan själv välja vilken tid och plats som passar bäst. Torsdag den 31 maj i Släppträsk Byagård, Malå Måndag den 4 juni på Fromhedens Camping, Norsjö … Läs mer

39 projekt i Norsjö, Malå och Skellefteå

PRESSMEDDELANDE Styrelsen (LAG) i Skellefteå Älvdal har prioriterat hela 39 projekt, till en summa av ca. 8 000 000 kr. Jordbruksverket granskar sedan projektbesluten mot EU´s regelverk och tar det formella beslutet. Dessa 17 projekt + driftprojektet är hittills beviljade av Jordbruksverket: … Läs mer