Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka

Föreningsstämma

Skellefteå Älvdal ideell förening inbjuder till föreningsstämma den 13 mars kl. 18.00 på Norsjö Gästgiveri Välkomna!