Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa där människor vill och kan leva, bo och verka

Föreningsstämmor 2023

Skellefteå Älvdal och Leader Skellefteå Älvdal genomför två föreningsstämmor. 27 april klockan 17.30 föreningsstämma i Skellefteå Älvdal ideell förening. Verksamheten omfattas av programperiod 2014–2022. 27 april klockan 18.30 föreningsstämma för Leader Skellefteå Älvdal ideell förening 2023–2027 Föreningsstämmorna genomförs digitalt via … Läs mer

0