Malå Visitor Center

Syftet med projektet är utveckla besöksnäringen i Malå kommun i samverkan med förenings- och näringslivet samt kommunen.

Målet med projektet är skapa en ny plattform för besöksnäringen i Malå genom att skapa ett Visitor Center som ska välkomna alla – lokalbefolkning, föreningar, företag och besökare med en lokal profil.

Projektet består i utgifter för personal, resekostnader, köp av tjänst, hyreskostnader, marknadsföringskostnader samt inköp av inventarier.

Projektnamn: Malå Visitor Center

Projektägare:  Gold of Lapland ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 3: Bidra till att stärka besöksnäringen med nya besöksanledningar, starkare varumärke och utökad samverkan.

Beviljat projektstöd: Totalt 787 556 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 527 663 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 259 893 kr