Attraktiv och hälsosam by. Hälsobyn

Foto tagna av Bo Öhlund 2009.
Syftet med projektet är att möjliggöra Gagsmarks utveckling till en framtidsby för alla åldersgrupper.

Målet med projektet är att dokumentera samlingsplatser och utvecklingsmöjligheter inomhus och utomhus, ta fram hälsoaspekt i naturnära boende och dokumentera jordbrukets betydelse för samhället.

Projektet består i möten för utvecklingsplaner, besök hos närliggande byar och övriga studiebesök, skyltning av attraktioner, projektledning, framtagning av en Gagsmarksapp samt en byabok.

Projektnamn: Attraktiv och hälsosam by. Hälsobyn

Projektägare:  Gagsmarks Byagårdsförening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Att medvetandegöra oss själva och andra om potentialen i att bo här, i syfte att behålla och locka fler människor, speciellt yngre och nyanlända

Beviljat projektstöd: Totalt 97 100 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 65 057 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 32 043 kr