Funktionell Hembygdsgård

Utveckling av hembygdsgården i Malå.

Syftet med projektet är att i samarbete med andra föreningar/organisationer utveckla området till ett nytt levande kulturcentrum och mötesplats i Malå. Det arbete som genomförs bidrar till social sammanhållning och utveckling av bygden

Målet med projektet är att genomföra ett antal aktiviteter/arrangemang riktade till olika målgrupper. Målet är även att restaurera och tillgänglighetsanpassa delar av hembygdsgården samt att planera fortsatt utveckling av området.

Projektet består i projektledning, administration, marknadsföring, renovering av lokal, tillgänglighetsanpassning, inköp av inventarier, möten.

Projektnamn: Funktionell Hembygdsgård

Projektägare:  Malå hembygdsförening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Skapande av nya mötesplatser.

Beviljat projektstöd: Totalt 602 408 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 403 613 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 198 795 kr