Fiskedestination Norsjö

Syftet med projektet är att främja samarbete som tillgängliggör och synliggör fisket i Norsjö kommun.

Målet med projektet är att inventera och kartlägga fisket i Norsjö kommun. Ett fysiskt och digitalt fiskecenter skapas. Norsjö som fiskedestination marknadsförs.

Projektet består i projektledning, projektadministration, konsulttjänster, studieresor, utbildningar, workshops, kartläggning, informationsmaterial, marknadsföringsinsatser.

Projektnamn: Fiskedestination Norsjö

Projektägare:  Gold of Lapland ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 3: Bidra till att stärka besöksnäringen med nya besöksanledningar, starkare varumärke och utökad samverkan.

Beviljat projektstöd: Totalt 817 114 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 547 466 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 269 648 kr