Leaderområdet Skellefteå Älvdal verkar inom Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Föreningen kommer att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som bygger på partnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor. Skellefteå Älvdal arbetar med två fonder. Regionalfonden och Landsbygdsfonden.
Välkommen att vara delaktigt i utvecklingen av ditt närområde!

Vill du/ni bli medlem i Skellefteå Älvdal ideell förening?
Medlemsavgiften är 100 kr/år, och den betalas in på bankgiro: 828-6346. Kom ihåg att skriva vem medlemsavgiften avser (person, förening, företag eller annan organisation).

Som medlem i den ideella föreningen Skellefteå Älvdal får du löpande information om vad som händer inom föreningen och Lokalt ledd utveckling. Informationen skickas ut som medlemsbrev via e-post. Du blir också inbjuden till medlemsmöte och aktiviteter där du kan vara med och påverka. Som medlem vidgas ditt kontaktnät och du kan alltid kontakta projektkontoret med dina frågor.

Alla kan vara medlemmar i vår förening – privatpersoner, företag, organisation och föreningar.