Nästa programperiod

Leader Skellefteå Älvdal 2023-2027

Här hittar du information om nästa programperiod.
Leader Skellefteå Älvdals strategi är prioriterad och den nationella budgeten för 2023-2027 har fördelats till 40 leaderområden! Budgeten har fördelats utifrån leaderområdets yta, antal invånare, poängsättning av strategin samt en särskild tilldelning till sammanslagna områden. Leader Skellefteå Älvdal tilldelas 32 miljoner. Området Leader Skellefteå Älvdal utgörs av kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå.

Nu börjar arbetet med att starta igång den nya verksamheten och vi hoppas på att kunna ta emot nya projektansökningar under våren 2023. När allt är klart kommer vi att informera om detta, i första hand på hemsidan och Facebook. En ny hemsida för Leader Skellefteå Älvdal 2023-2027 kommer att lanseras i februari 2023.

Det finns tre insatsområden som beskriver vilka typer av aktiviteter/projekt som Skellefteå Älvdal kan stödja.
Samverkan, delaktighet och värdskap
Fritid och boende
Hållbarhet, lokalt utbud och entreprenörskap

I informationsbladet hittar ni information om Leader Skellefteå Älvdals mål och insatsområden.