Ansökningar Leader Skellefteå Älvdal

Kan din idé bli ett projekt inom Leader Skellefteå Älvdal? Välkommen att skicka in en intresseanmälan till Leader Skellefteå Älvdal. Med hjälp av informationen på nya hemsidan kan du förbereda din ansökan på bästa sätt. Så går det till

  1. Testa din idé mot checklistan.
  2. Läs utvecklingsstrategin.
  3. Skicka in en intresseanmälan via formuläret på denna hemsida.
  4. Vänta på återkoppling från verksamhetskontoret. Du kommer att få besvara några frågor som mejlas till dig.
  5. Styrelsen läser igenom inkomna projektbeskrivningar.
  6. Om Leader Skellefteå Älvdal bedömer att projektet har förutsättningar att beviljas stöd är nästa steg att skicka in en formell ansökan till Jordbruksverket. Vilket innefattar en tydlig projektbeskrivning inklusive budget, aktivitetsplan och offerter/prisjämförelser. Beroende på typ av projekt kan det också krävas kartor, markägarmedgivande och andra dokument.

Välkommen med din intresseanmälan.