Bondekultur i en digital värld

Syftet med projektet är att öka och bevara intresset för gammal bondekultur samt förbättravärdskap och tillgänglighet för de som besöker gården Rismyrliden. Målet med projektet är att med hjälp av digitala verktyg nå ut till nya besöksgrupper.Kunskap och historia om … Läs mer