Edelviks kulturträdgård

Foto: Edelvik
Syftet med projektet är att bygga ett hållbart och tillgängligt besöksmål i Burträsk och att där kunna erbjuda arbetslösa, sjukskrivna och nyanlända en plats och verksamhet för praktik och arbetsträning.

Målet med projektet är att anlägga en trädgård som innehåller ett växthus, en kulturscen och ett café samt att anordna ett flertal arrangemang på platsen.

Projektet består i anläggande av en trädgård med odling, att bygga ett växthus, ett café och en kulturscen, genomföra sex kulturarrangemang, marknadsföring samt fastighets- och trädgårdsskötsel.

Projektnamn: Edelviks kulturträdgård

Projektägare: Stiftelsen Edelvik

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: 3, Bidra till att stärka besöksnäringen med nya besöksanledningar, starkare varumärke och utökad samverkan.

Beviljat projektstöd: Totalt 600 000 kr.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 402 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 198 000 kr