Jobb och företagsutveckling inom Skellefteå Älvdal

Syftet med projektet är att inspirera lokala ungdomar, arbetssökanden och andra till att i samarbete med ortens företag och skaffa sig behovsanpassad utbildning för anställning i lokala företag. Syftet är också att inspirera och utbilda lokala företag så att man kan möta dagens krav vad gäller upphandlingar, marknadsföring och företagsekonomi.

Målet med projektet är att man utifrån projektets arbetssätt kan stödja och utveckla arbetsmarknaden och företagsutvecklingen inom Skellefteå Älvdal.

Projektet består i inspiration, föreläsningar, studiebesök på företag med samarbetsavtal och externa företag och organisationer, föreläsningskvällar. Utbildningar för ungdomar, arbetssökande och andra företag. Slutrapportering och slututbetalning.

Projektnamn: Jobb och företagsutveckling inom Skellefteå Älvdal

Projektägare: Företagarna Västerbotten service

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde/delmål: 3, Bidra till stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster. Speciellt fokus på ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund

Beviljat projektstöd: Totalt 599 400 kr.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 401 598 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 197 802 kr