Sök stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Vid LAG:s beslutsmöte den 21 juni 2016, togs beslut om att sätta ”ett tak” för projektstöd.

Detta är vad som gäller:
Genomförande projekt max 600 000 kr
Förstudier max 100 000 kr
Projektstöd till företag max 200 000 kr
Minimigräns för projektstöd 22 000 kr

Skellefteå Älvdals LAG har beslutat att ha fyra beslutsmöten.
I samband med beslutsmöten läggs stoppdatum för inlämnande av ansökningar.

Datum för beslutsmöten 2018:
• 21 februari
• 7 maj
• 12 september
• 26 november

Stoppdatum för ansökningar:
• 28 februari
• 30 juni
• 30 september
• 31 december

Så här gör du en ansökan steg 1
  • Gå in på Jordbruksverkets hemsida och logga in på Mina sidor med hjälp av Bank-id.
  • I vänsterspalt finns nu en flik som heter ” E-tjänster inom mina sidor” som du klickar på.
  • Klicka vidare på fliken stöd inom lokalt ledd utveckling ( också i vänsterspalt)
  • Du kan nu gå vidare i ansökan steg 1, klicka på starta tjänsten och lägga in de uppgifter som efterfrågas.
  • Det kommer att efterfrågas en fullmakt för den person som lägger in ansökan i systemet. Fullmakten fylls i med uppgifter om vem som söker projektet ( organisationsnummer, namn och kontaktuppgifter på sökande förening/ företag/ organisation) och vem som fullmakten gäller. Den ska fyllas i, skrivas ut, undertecknas av firmatecknare och skickas in, per post, till Jordbruksverket. Kom ihåg att ta en kopia på fullmakten, då den tillsammans med intyg om firmatecknare ska skickas/scannas till leaderkontoret.
  • När du fyllt i alla uppgifter så klickar du på kontrollera ansökan och då får du veta om något fattas.
  • Granska och skicka in! Är allt ifyllt så får du ett “tack för din ansökan”, att den är ankomstregistrerad och att du ska ta kontakt med verksamhetskontoret ( monica@skellefteaalvdal.se och 070-5747357)

Läs gärna vanliga frågor och svar innan du skickar in din ansökan.
Blanketter gällande ansökan (dokumentarkiv)