Skellefteå Älvdal har prioriterat upp alla projektmedel. De projekt som blivit beviljade under projektperioden har slutredovisats eller håller på att slutredovisa.

Ansökningar Leader Skellefteå Älvdal 2023-2027

En ny hemsida för Leader Skellefteå Älvdal 2023-2027 är lanserad. Besök https://leaderskellefteaalvdal.se/ för information angående projektansökningar.