Blanketter ansökningsprocessen

Guide till ansökan om stöd

Fullmakt för e-tjänster 

Mall aktivitetsplan

Budgetmall

Anvisning budgetmall

Medfinansieringsintyg

 

Blanketter genomförande

Handbok för att driva projekt

Projektdagbok (redovisning av arbetstid)

Redovisning ideell arbetad tid (i samband med aktiviteter i projektet)

Ideell arbetad tid dag för dag i projektet.

Beräkning av timlön

Körjournal

Försättsblad till ansökan om utbetalning

Undantag för kravet på betalningsbevis

Anvisning till blankett undantag för kravet på betalningsbevis

Godkännande publicering personuppgifter

 

Logotyper

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden)
  • Europeiska regionalfonden

Logotyper för EU-flaggan och Leader

Logotype för nedladdning EU och Leader

Logotyper Skellefteå Älvdal

Skellefteå Älvdal logotype (.png) 

Skellefteå Älvdal logotype stående (.png)

Skellefteå Älvdal logotype ZIP (.eps)

Information gällande användning av EU-logotyp och andra informationskrav från fonderna

Användning EU-logotyp (.pdf)