Skellefteå Älvdals driftprojekt

Syftet med projektet är att utifrån godkänd utvecklingsstrategi jobba med lokal ledd utveckling inom Leaderområde Skellefteå Älvdal. Målet med projektet är att mobilisera och informera målgrupper, bedöma och besluta projektansökningar samt följa upp och utvärdera enskilda projekt och verksamheter i sin helhet.

Projektnamn: Skellefteå Älvdals driftprojekt

Projektägare: Skellefteå Älvdal ideell förening

Kontaktperson: Monica Marklund, 070-574 73 57

Fond: Landsbygdsfond

Beviljat projektstöd: Totalt 2 428 572 kr.
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 1 627 143 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 801 429 kr