Tillsammans i Jörn, Boliden och Lövånger

Syftet med projektet är att öka integrationen på orterna Jörn, Boliden och Lövånger inom Skellefteå kommun, ett gott mottagande av nyanlända barn och deras familjer genom självorganisering och empowerment.
Målet med projektet är att skapa tre välkomnande, barnvänliga och trygga mötesplatser för asylsökande och nyanlända barnfamiljer och ortsbor.

Projektet består i följande:
Aktiviteter för barn med samtidigt pågående föräldraverksamhet där minst en strukturerad lek- och fritidsaktivitet per vecka genomförs i orterna Jörn, Boliden och Lövånger. Utbildning och kompetensutveckling av 70 procent av projektets deltagare i Re:Act och Fun, Safe, Inclusive (det vill säga asylsökande och nyanlända, redan etablerade ortsbor/blivande ideellt aktiva och redan idag ideellt aktiva i Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå)

Projektnamn:  Tillsammans i Jörn, Boliden och Lövånger

Projektägare: Rädda Barnens Riksförbund

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 1 – bidra till att nyinflyttade snabbare får kännedom och blir en del av lokalsamhället.

Beviljat projektstöd: Totalt 600 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 402 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 198 000 kr