MK3D

Syftet med projektet är att för och med målgruppen unga flickor och pojkar utveckla utbudet av aktiviteter som ger möjligheter till en aktiv och utvecklande fritid i bygden. Genom projektet vill man testa och utveckla 3D-printingverksamhet inom bild och formkonstområdet och bredda utbudet av aktiviteter med och för barn- och unga.
Målet med projektet är att införskaffa en 3D-printer med tillhörande förbrukningsmaterial och att man ska få testa och utveckla konceptet med 3D-printingverksamhet med elever inom bild och formkonst-området. Man ska sedan ges möjlighet att presentera/sprida resultatet i Malåkulturens Printshow Window.

Projektet består i:
– Inköp utrusning: Inköp av maskin, program/licenser och förbrukningsmaterial
– Kursverksamhet: Utveckling och genomförande av kortkurs i 3D-printing två terminer (digital bild- och formkonst)
– Hyra av skyltfönster/köp av tjänst för iordningsställande Malåkulturens Printshow Window Presentation av alster/produkter
– Slutrapportering

Projektnamn:  MK3D

Projektägare: Malå kommun

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 1 – stärkt och utvecklat utbud av aktiviteter ger möjligheter till en aktiv fritid

Beviljat projektstöd: Totalt 204 600 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 137 082 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 67 518 kr