Saluhallen

Syftet med projektet är att skapa nya arbetstillfällen för alla målgrupper, även för den målgruppen som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete men också erbjuda arbetsträning, rehabilitering mm för att de ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.

Målet med projektet är att skapa/iordningställa Saluhallen och etablera samarbete med Gold of Lapland.

Projektet består i att förbereda/inreda och tillgängliggöra lokalen. Marknadsföra projektet. Presentera konceptet för samarbetspartner. Studiebesök.

Projektnamn: Saluhallen

Projektägare: Norsjö Fixeria Ekonomiska förening

Fond: Regionalfond

Insatsområde: Insatsområde 3 – Bidra till stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster. Speciellt fokus på ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Beviljat projektstöd: Totalt 129 160 kr
Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020: 87 197  kr
Skellefteå Älvdal LAG: 41 963 kr