Synas tillsammans

Syftet med projektet är att locka lokalbefolkning och turister till landsbygden och öka kunskapen kring marknadsföring och sociala medier.
Målet med projektet är att ta fram och genomföra en kommunikations- och kampanjplan.
Projektet består i lokala events, marknadsföring, undersökning/intressekoll och kampanj- och kommunikationsplan.

Projektnamn: Synas tillsammans

Projektägare: Gold of Lapland Ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 3: Insatser för ökade kunskaper om processer, metoder och
arbetssätt för utvecklingsarbete.

Beviljat projektstöd: Totalt 297 183 kr
Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020: 199 113  kr
Skellefteå Älvdal LAG: 98 070 kr