Mervärde Malå

Syftet med projektet är att genom samverkan ta fram en ny finansieringsmodell som ska driva och skapa hållbar utveckling inom i första hand Malå kommun.

Målet med projektet är att minst 30 företag ska ha skrivit avtal med Mervärde Malå, en styrgrupp ska ha bildats, fyra utvecklingsprojekt ska ha beviljats och påbörjats, en Facebooksida som kommunicerar Mervärde och dess anslutna företagare samt en egen sida för Mervärde Malå Gold of Laplands hemsida ska ha skapats.

Projektet består i företagsmöten, event och marknadsföring.

Projektnamn: Mervärde Malå

Projektägare: Gold of Lapland Ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 3: förbättra tillgången på lokalt kapital för utveckling

Beviljat projektstöd: Totalt 275 798 kr
Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020: 184 785  kr
Skellefteå Älvdal LAG: 91 013 kr