Ridleder och rastplatser – förstudie

Syftet med projektet är en förstudie som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet kring att skapa ridleder och rastplatser inom Skellefteå kommun.

Målet med projektet är att ta fram underlag på sträckning av en första ridled med rastplatser, med förslag på finansiering och samverkansform för genomförande och långsiktig drift.

Projektet består i samråd med berörda intressenter; kommunen, markägare, ryttarföreningar och hästföretagare, att ta fram förslag på sträckning av en ridled med rastplatser och att ta fram förslag på finansiering och samverkansforum för genomförande och långsiktig drift.

Projektnamn: Synas tillsammans

Projektägare: Eir Andrum och Äventyr AB

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Insatser för ökade kunskaper om processer, metoder och
arbetssätt för utvecklingsarbete.

Beviljat projektstöd: Totalt 100 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 67 000  kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 000 kr