Mervärde Norsjö

Syftet med projektet är att ta fram en finansieringsmodell för en hållbar lokal utveckling inom Norsjö kommun.

Målet med projektet är att flertalet företag har skrivit avtal, att ett antal utvecklingsprojekt har påbörjats, att man är etablerad på sociala medier och hemsida samt att man har en styrgrupp.

Projektet består i projektledning, företagsmöten, event, marknadsföring.

Projektnamn: Mervärde Norsjö

Projektägare: Gold of Lapland Ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 3: förbättra tillgången på lokalt kapital för utveckling

Beviljat projektstöd: Totalt 356 175 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 2014–2020: 238 637 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 117 538 kr