Förstudie Burträsk Experience Center

Syftet med projektet är att man ska skapa förutsättningar för en turistisk internationell destination i Burträsk i enlighet med kraven i utvecklingsarbetet Västerbotten Experience Centers.

Målet med projektet är att näringsidkare inom turistområdet i Burträsk med omnejd skall ha en kunskap om vad ett turistiskt värdskap i världsklass innebär. Att samtliga turistiska upplevelseentreprenörer i Burträsk är kartlagda. Att skapa en gemensam turistisk plattform. Att förbereda start av en lättillgänglig försäljningskanal. Att göra en plan för en bra turistisk skyltning i Burträsk. Att förbereda en gemensam projektansökan till slutet av 2018.

Projektnamn:  Burträsk Experience Center

Projektägare:  Stiftelsen Edelvik

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 1 – Insatser för ett bättre värdskap för att möta människor som kommer till området.

Beviljat projektstöd: Totalt 99 548 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 66 697 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 32 851 kr