Plantskola för framtida innovatörer

Syftet med projektet är att testa och utveckla ett nytt koncept för att öka teknikintresset och innovationsförmågan bland unga personer boende på landsbygden. Elever ska få utveckla och testa egna idéer i samverkan med näringslivet.

Målet med projektet är att en teknikbuss iordningställs och pedagogiskt material utarbetas. Elever på landsbygden i Skellefteå och Norsjö ska ha tagit del av innehållet i bussen och de aktiviteter som sker inom ramen för projektet. Ett färdigt koncept har utarbetats som kan spridas, i första hand till närliggande kommuner.

Projektet består i projektledning, pedagogisk undervisning, samarbete med Tekniska museet och företag, ordna en Maker Tour-buss, workshops, föreläsningar, studiebesök, marknadsföring och utvärdering.

Projektnamn: Plantskola för framtida innovatörer

Projektägare: Exploratoriet i Skellefteå AB

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 1: insatser för möjliggörande av livslångt lärande

Beviljat projektstöd: Totalt 1 570 113 kr
Egen privat finansiering: 370 113 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 804 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 396 000 kr