Förstudie ny stallbyggnad till Norsjö Ridklubb

Syftet med projektet är att bidra till att möjliggöra för ett större antal personer att utöva sitt intresse och till att öka attraktivitet för kommunen och på så sätt bidra till en positiv utveckling.

Målet med projektet är ett klart underlag för att kunna gå vidare med ansökan av byggnation av nytt stall/stallområde.

Projektet består i projektadministration, studiebesök, projektering stall/utemiljö och ta fram underlag för kostnader, finansiering och ansökan.

Projektnamn: Förstudie ny stallbyggnad till Norsjö Ridklubb

Projektägare: NORSJÖIDROTT I SAMVERKAN

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Insatser för ökade kunskaper om metoder, processer och arbetssätt.

Beviljat projektstöd: Totalt 100 393 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 67 263 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 130 kr