EMPOWER SKELLEFTEÅ

Syftet med projektet är att främja och utveckla ungdomars entreprenöriella kompetenser/förmågor, såsom att ta initiativ, ha drivkraft att omsätta idéer i handling, lära sig lösa problem, planera sitt arbete och samarbeta med andra.

Målet med projektet är att skapa mötesplatser för unga på 6 orter. Genomföra 6 st föreläsningar på skolor och fritidsgårdar. Genomföra workshopserier på 6 orter och ett större event för att sprida resultat.

Projektet består i att skapa mötesplatser för unga utlandsfödda i kommunens ytterområden. Föreläsningar på skolor och fritidsgårdar. En workshopsserie på 6 orter med ett 10-tal utvalda deltagare med fokus på utvecklandet av de ungas entreprenöriella kompetenser och färdigheter samt kunskap om entreprenörskap. Spridning av resultat.

Projektnamn: EMPOWER SKELLEFTEÅ (Mötesplatser för empowerment inom integration)

Projektägare: SKELLEFTEÅ KOMMUN

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 1: att ungdomar och unga vuxna är delaktiga i utvecklingen och känner att de kan påverka utvecklingen

Beviljat projektstöd: Totalt 600 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 402 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 198 000 kr