Norsjöbygdens Företagsarena – WinWin

Syftet med projektet är att göra Norsjö kommun ännu attraktivare genom att visa på de jobbmöjligheter som finns och stödja samverkan mellan näringsliv och föreningsliv genom att utveckla nya innovativa former av samarbeten mellan föreningar och främst lokala handeln.

Målet med projektet är att skapa ett lokalt försäljningsnätverk, skapa en hemsida och producera en försäljningskatalog.

Projektet består i projektledning, marknadsföring, studiebesök och projektkoordinering.

Projektnamn: Norsjöbygdens Företagsarena – WinWin

Projektägare: Norsjöbygdens Företag

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Att medvetandegöra oss själva och andra om potentialen i att bo här, i syfte att behålla och locka fler människor, speciellt yngre och nyanlända

Beviljat projektstöd: Totalt 719 086 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 481 788kr
Skellefteå Älvdal LAG: 237 298 kr