Lövsele-Noret

Projektet ska muddra i fiskehamnen för att få en fungerande båthamn. Hamnen är idag helt uppgrundat och blir framöver otillgängligt. Projektet syftar till att öka platsen attraktivitet för besökare och boende, i synnerhet för fritidsboende i området samt campinggäster.

Projektnamn: Lövsele-Noret

Projektägare: Lövsele Norets fiskarförening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 3, Bidra till att stärka besöksnäringen med nya besöksanledningar, starkare varumärke och utökad samverkan

Beviljat projektstöd: Totalt 95 600 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 64 052 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 31 548 kr