Levande Kyrkstad

Syftet med projektet är att säkerställa att Lövångers kyrkstad bevaras, används och utvecklas.

Målet med projektet är att renovera ett antal kyrkstugor och därmed öka stugornas överlevnadsmöjligheter.

Projektet består i kostnader för renovering av stugor samt luncher och reseersättning till de som arbetar ideellt i projektet.

Projektnamn: Levande Kyrkstad

Projektägare:  LÖVÅNGERS HEMBYGDSFÖRENING

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 3: bidra till att stärka besöksnäringen med nya besöksanledningar, starkare varumärke och
utökad samverkan.

Beviljat projektstöd: Totalt 1 197 299 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 802 190 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 395 109 kr