Kulturprojekt: Stärka kultur i Skellefteå Älvdal

Syftet med projektet är att säkerställa framtida liveframträdanden i Skellefteå Älvdal genom att stärka kompetensen lokalt kring studio och scenteknik.

Målet med projektet är att införskaffa ljudutrustning och personer utbildas inom tekniken. Detta ska leda till fler kulturevenemang.

Projektet består i utbildningstillfällen ledd av ljudtekniker, lokalhyra och mat.

Projektnamn: Kulturprojekt: Stärka kultur i Skellefteå Älvdal

Projektägare:  Ideella föreningen Far Out Prankster med firma Far Out Prankster

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Stärkt och utvecklat utbud av aktiviteter som ger möjlighet till en aktiv fritid.

Beviljat projektstöd: Totalt 233 925 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 156 730 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 77 195 kr