Upprustning och genomförande av gästhamn i Kallviken, Lövånger

Syftet med projektet är att utveckla och bevara hamnområdet i Kallviken.

Målet med projektet är att renovera befintlig hamn/kaj samt skapa en funktionsduglig gästhamn.

Projektet består i köpt tjänst projektledning, pålning, inköp av vågbrytare och portabel latrintömmare, transport av sprängsten samt inköp av virke.

Projektnamn: Upprustning och genomförande av gästhamn i Kallviken, Lövånger

Projektägare:  Kallvikens Hamnförening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Stärkt och utvecklat utbud av aktiviteter som ger möjligheter till en aktiv fritid.

Beviljat projektstöd: Totalt 1 200 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 804 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 396 000 kr