Kulturmötesplats Sara Lidman

Syftet med projektet är att göra Sara Lidmans litterära landskap tillgängligt för alla intresserade och ännu inte väckta och skapa en arena för kulturarrangemang.

Målet med projektet är att skapa en kulturmötesplats med en permanent utställning om Sara Lidman i Missenträsk bygdegård.

Projektet består i att anpassa lokaler, köpa in utrustning för servering och arrangemang, bygga och montera utställningar, projektledning samt marknadsföring.

Projektnamn: Kulturmötesplats Sara Lidman

Projektägare: Missenträsk Bygdeförening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Skapande av nya mötesplatser.

Beviljat projektstöd: Totalt 1 199 415 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 803 608 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 395 807 kr