Edelvik – en motor för internationellt kulturutbyte i Skellefteåbygden

Syftet med projektet är att utveckla internationella kontakter på konstområdet och därigenom stärka Edelviks folkhögskola i sin roll som kulturcenter i Skellefteåregionen.

Målet är att genomföra studieresor till Spanien och Barcelona, samt att elever och lärare från Spanien kommer till Skellefteåregionen på studiebesök. Målet är även att genomföra konstutställningar.

Projektet består i projektledning, projektadministration, studieresor, studiebesök, konstutställningar, workshops och marknadsföring.

Projektnamn: Edelvik – en motor för internationellt kulturutbyte i Skellefteåbygden

Projektägare: STIFTELSEN EDELVIK

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 1: Utökat erfarenhets- och idéutbyte med övriga Europa, i syfte att utveckla vårt eget område.

Beviljat projektstöd: Totalt 566 050 kr
Landsbygdsprogrammet 2014–2020: 379 254 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 186 796 kr