Gammaldags smedja

Syftet med projektet är att uppföra en för ändamålet lämplig byggnad i Bureå Hembygdspark, där en äldre komplett smidesutrustning i form av en smidesugn/ässja ska uppföras och övrig tillhörande smidesutrustning som föreningen erhållit i gåva ska men även nyproduktion inrymmas. Smedjan kommer att möjliggöra praktisk användning, såväl i studiecirkelform, som i den praktiskt pedagogiska verksamheten för elever i den intilliggande Bureskolan. Smedjan kommer att bidra till att göra området till ett attraktivt besöksmål.

Målet med projektet är att ha fått till stånd en fullt fungerande gammaldags smedja, som ska komplettera det nuvarande byggnadsbeståndet och bidra till ett bredare kulturutbud i Bureå Hembygdspark.

Projektet består av:

  • Uppmärkning, nedmontering, transport och avlastning av lada/smedjan
  • Lägga grund
  • Materialanskaffning
  • Upptimring av smedjan
  • Takläggning
  • Murning av ässja, skorsten mm
  • Installation av smidesutrustning
  • Marknadsföring, information och invigning

Projektnamn: Gammaldags smedja

Projektägare: Bureå Hembygdsförening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 3, bidra till stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster.

Beviljat projektstöd: Totalt 136 150 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 91 220  kr
Skellefteå älvdal LAG: 44 930 kr