Byggkoncept för landsbygden

Syftet med projektet är att få till ett ökat byggande på landsbygden och att genom det öka invånarantalet och därigenom även öka och bevara service/infrastruktur. Projektet ska leda till en attraktiv landsbygd med utökade boendemöjligheter.

Målet med projektet är att projektet skall ha tagit fram ett koncept som kan användas vid olika typer av byggande, i första hand inom hela Skellefteå Älvdal.

Projektet består i att titta på olika finansieringslösningar, insats av ”potentiella hyresgäster”, boendekostnader, insats, månadshyra. Finansieringsexempel som speglar exempelvis egen insats i olika nivåer och vad detta innebär för månadskostnad. Vilka entreprenörer kan vara intresserade av att vara med i utvecklingen. Möjliga typer av boendeformer t.ex. trygghetsboende, seniorboende, ungdomsboende. Möjliga typer av hus/lägenheter/moduler. Kostnadskalkyler (tillsammans med styrgrupp, byggare, finansiärer m.fl.). Möjliga ägarkonstellationer av fastigheterna, bostadsrättsförening, byaföreningen, fastighetsbolag. I slutändan vill man också ta fram ett säljmaterial där ovanstående vägts in.

Projektnamn:  Byggkoncept för landsbygden, förstudie

Projektägare: Skellefteå Byautvecklingsråd

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 2 – Insatser för ökade kunskaper om processer, metoder och arbetssätt för utvecklingsarbete.

Beviljat projektstöd: Totalt 100 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 67 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 000 kr