Agility för en aktiv fritid på landsbygden

Syftet med projektet är att skapa en aktiv fritid genom att få igång en större agilityverksamhet i landsbygdskommunen Malå. Agility är en sport för alla men riktar sig till ungdomar och främst tjejer. För att bevara kvalitén på utrustningen behövs bland annat förbättringar göras på fastigheten, i form av iordningställande av förvaringsutrymmen.

Målet med projektet är:

  • säker och ändamålsenlig utrustning
  • användbara och behovsanpassade lokaler
  • en funktionell träningsplan
  • utbildade kursledare

Projektnamn:  Agility för en aktiv fritid på landsbygden, Malå

Projektägare: Malå brukshundklubb

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde 1 – stärkt och utvecklat utbud av aktiviteter ger möjligheter till en aktiv fritid

Beviljat projektstöd: Totalt 231 076 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 154 821 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 76 255 kr

Ytterligare information: Projektet AGILITY – för en aktiv fritid på Landsbygden!