Förstudie Konceptutveckling Malåborg – Park Malåborg, Malås integrerade Mötesplats

Syftet med projektet är att utreda förutsättningar för en förändrad verksamhet och drift av Malåborg, en integrerad mötesplats. Man ska utreda möjligheterna till ett socialt företagande och dess genomförandekapacitet.

Målet med projektet är att ta fram underlag för en fortsatt verksamhet på Malåborg om så är möjligt.

Projektet består i att identifiera intressenter/aktörer som kan knytas till organisationen Park Malåborg. Identifiera verksamheter som kan förläggas till Park Malåborg. Identifiera styrkor och svagheter, hot och möjligheter för Park Malåborg. Planera för ett genomförandeprojekt om förstudieresultatet så visar.

Projektnamn: Förstudie Konceptutveckling Malåborg – Park Malåborg, Malås integrerade Mötesplats

Projektägare: Malå Kommun

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde 2: Bidra till skapande av sociala mötesplatser, t ex sociala servicepunkter

Beviljat projektstöd: Totalt 100 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 67 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 33 000 kr