Lokalanpassning ysteri

Syftet med projektet är att utveckla osttillverkning i Kalvträsk och att skapa arbetstillfällen för bygdens utveckling som besöksmål och även möjliggöra att verka och bo i bygden.

Målet med projektet är att iordningställa lokalanpassade godkända livsmedelslokaler med utrustning för ostproduktion.

Projektet består i arbete med att ställa i ordning lokalen för osttillverkning.

Projektnamn:  Lokalanpassning ysteri

Projektägare:   Caserum, enskild firma

Fond: Regionalfond

Insatsområde 3: Bidra till stimulering av entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster.

Beviljat projektstöd: Totalt 250 000 kr
Regional- och socialfondsprogrammet för Lokalt ledd utveckling 2014-2020: 175 000 kr
Egen finansiering: 75 000 kr