Den delade berättelsens betydelse för delaktighet

Syftet med projektet är att visa på den personliga berättelsens betydelse för människors psykiska välmående, utveckling och delaktighet och därigenom minska inflytandet av negativa psykologiska mönster.

Målet med projektet är skapa en mötesplats för nyanlända för utbyte av erfarenheter där den personliga livsberättelsen sätts i fokus.

Projektet består av filmade personliga intervjuer med flyktingar, en filmad workshophelg med föreläsare och tolk samt uppföljning och spridning av projektets resultat. Därtill tillkommer projektledning för att styra projektets och dess deltagare.

Projektnamn: Den delade berättelsens betydelse för delaktighet 

Projektägare: Kusfors Allaktivitetshusförening

Fond: Landsbygdsfond

Insatsområde: Insatsområde I, befolkningsökning, integration och delaktighet

Beviljat projektstöd: Totalt 600 000 kr
Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 402 000 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 198 000 kr