Bygga på landsbygden

Syftet med projektet är att öka möjligheterna att bygga bostäder i olika former på landsbygden för att öka invånarantalet i våra kommuner och på så sätt öka och bevara service och infrastruktur.

Målet med projektet är att utreda möjliga finansieringar för byggande och ta fram ett fungerande koncept för byggande på landsbygden, ett ”paket” med nödvändiga underlag som man behöver för att bygga. Detta ska finnas tillgängligt till alla som är intresserade.

Projektet består i köpta konsulttjänster (projektledare, byggkonsult, arkitekt, marknadsförare, föreläsare) samt rese- och möteskostnader.

Projektnamn: Bygga på landsbygden

Projektägare: SKELLEFTEÅ BYAUTVECKLINGSRÅD

Fond: Regionalfond

Insatsområde 2: Att skapa nya lösningar för boende i området.

Beviljat projektstöd: Totalt 997 000 kr
Regional- och socialfondsprogrammet för Lokalt ledd utveckling 2014-2020: 667 990 kr
Skellefteå Älvdal LAG: 329 010 kr