Bondekultur i en digital värld

Utveckling av gården Rismyrliden. Syftet med projektet är att öka och bevara intresset för gammal bondekultur samt förbättravärdskap och tillgänglighet för de som besöker gården Rismyrliden. Målet med projektet är att med hjälp av digitala verktyg nå ut till nya … Läs mer

Furuögrund Hamnprojekt

Utveckling av Furuögrunds småbåtshamn Syftet är utveckling av besöksmålet Furuögrunds småbåtshamn som besöksområde samt ge möjligheter för de entreprenörer som verkar i området att utvecklas. Målet är att anlägga en ny gästbrygga som möjliggör fler besökare som kommer både från … Läs mer

Närvaro genom digitalisering

Syftet med projektet är att Skellefteå, Norsjö och Malå kulturskolor ska tillsammans med barn och unga i Skellefteå älvdal utveckla nya sätt att arbeta inom kulturella och kreativa näringar. Insatserna möjliggör god samhällsservice genom att dela på kompetenser inom olika … Läs mer

Malå Visitor Center

Utveckling av besöksnäringen i Malå kommun Syftet med projektet är utveckla besöksnäringen i Malå kommun i samverkan med förenings- och näringslivet samt kommunen. Målet med projektet är skapa en ny plattform för besöksnäringen i Malå genom att skapa ett Visitor … Läs mer

Arena Bjuröklubb utvecklingsprojekt 2020

Foto: bjuroklubb.se Syftet med projektet är att öka och förbättra intresset för närproducerade matprodukter, kultur- och naturkopplade aktiviteter i norra Västerbottenskusten och Skellefteå älvdal. Målet med projektet är att besöka 5-8 lokala mathantverkare inom Västerbotten. Ta fram ett aktivitetsprogram utifrån … Läs mer

Multinations Norsjö

Ett projekt för nyinflyttning. Syftet med projektet är att utveckla arbetssätt och göra det möjligt att långsiktigt erbjuda en samordnad funktion som underlättar och snabbar upp processen för personer som vill flytta till bygden. Målet med projektet är att erbjuda … Läs mer

Levande Kyrkstad

Syftet med projektet är att säkerställa att Lövångers kyrkstad bevaras, används och utvecklas. Målet med projektet är att renovera ett antal kyrkstugor och därmed öka stugornas överlevnadsmöjligheter. Projektet består i kostnader för renovering av stugor samt luncher och reseersättning till … Läs mer

Kulturprojekt: Stärka kultur i Skellefteå Älvdal

Syftet med projektet är att säkerställa framtida liveframträdanden i Skellefteå Älvdal genom att stärka kompetensen lokalt kring studio och scenteknik. Målet med projektet är att införskaffa ljudutrustning och personer utbildas inom tekniken. Detta ska leda till fler kulturevenemang. Projektet består … Läs mer